ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި، ޖުޑީޝަރީގެ ޚުދުމުޚުތާރުކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކެންޔާގެ ވާހަކައިން ދިޔައީ މިސާލު ޖެހެމުންނެވެ. ކެންޔާގެ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ކެންޔާގެ އުއްތަމަ ...

އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މިތުލޭޝް ކުމާރު ސްރީވާސްތަވް، ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ނަޓްވަރުލާލް އުފަންވީ 1912 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓްގައެވެ. ނަޓްވަރުލާލް އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަވެސް އޭނާ މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ޓެކުމުންނެވެ. ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓެކުމަކީ ...

އަޅުގަނޑާއި، އިތުރު 53 ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށް، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ޓުވީޓެއް ކުރިތާ މިއަދަށް ދެމަސް ފުރުނީއެވެ. އަޅުގަނޑާއެކު ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 17 ...

ރަށްރަށު ރަށު އޮފީސްތަކުން ކުރާ އަމުރަކީވެސް ޤާނޫނެއް ކަމުގައި ބެލެވެމުން ދިޔަ ޒަމާނުގެ ވާހަކައެކެވެ. މިހާރު ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއިން ޖާގަ ހޯދަމުންދާ މަޝްހޫރު ރަށެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިވާހަކަ ކިޔައި ދެއްވީ އެ ރަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ...

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތުގައި އޮންނަނީ “…..މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާން ހޯދުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެގެނެއް ...

Logo Header Menu